Pielgrzymka Szlakiem Kardynała stefana wyszyńskiego

ZUZELA - ANDRZEJWO - WARSZAWA - WŁOCŁAWEK - PŁOCK - NIEPOKALANÓW