PIELGRZYMKA NARODOWA DO WŁOCH

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

PADWA – SIENA – ORVIETO – RZYM - ASYŻ